תודה על פנייתך.

פרטי התקשרות

שירותי משרד:
אילת שור
נעמה ענברי

צפצפה 2 (ישי סנטר)

רמת ישי.

טלפון 058-6918927

פקס 058-6918927

מייל info@nitzanclinic.co.il